Biz hakda

Biz hakda

Yiwu Ruineng Import & Export Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde ýerleşýär.8 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2015-nji ýylda döredilen Yiwu Ruineng egin-eşik esbaplaryny we içki eşiklerini öndürýär, öndürýär we satýar.
Olaryň esasy önümleri silikon bra, bra salýan pad, silikon emzik örtügi, seksi bra toplumlary, bökdençsiz içki eşikler we aýal-gyzlaryň moda önümleri.
OEM & ODM hyzmatyny bermekde baý tejribesi bolan hünär kompaniýasy hökmünde halkara we içerki bazarlarda täze dizaýna ünsi jemleýärler we bazaryň moda tendensiýasyny, şeýle hem modanyň adaty bolmadyk tagamyny özleşdirmek üçin ýiti düşünjäni saklaýarlar.

3000 + m²

Zawod meýdany

50

Tejribeli işgärler

80

Specialöriteleşdirilen enjamlar

Olaryň artykmaçlygy näme?

Sagdyn, amatly, aýratyn, moda.Ruineng dünýäniň çar künjegine iberildi, sebäbi ähli aýal-gyzlara RUINENG-iň, gündelik durmuşyňyzda sizi has gujurly edýändigini, iş günüňizde has täsirli etjekdigini, özüne çekiji durmuşyňyzda has jynsy gatnaşyk edýändigiňizi aýtmak isleýäris durmuş has reňkli!

takmynan3

LOW MOQ Şahsylaşdyrylan önümler

HYZMATDAŞ
cusico2Logotipcusico1
cusico3Ölçegicusico1
cusico4Galyňlykcusico1
cusico5Nusgacusico1
cusico6Materialcusico1
cusico7Reňkcusico1
cusico8Bukjacusico1
HYZMATDAŞ

müşderi1

cusico2Logotipcusico1

Custom02

cusico3Ölçegicusico1

Custom03

cusico4Galyňlykcusico1

adaty04

cusico5Nusgacusico1

Custom05

cusico6Materialcusico1

adaty06

cusico7Reňkcusico1

Custom07

cusico8Bukjacusico1

Custom08

takmynan1

Üstünliklerimiz

Her element MOQ = 1

Has köp SKU, reňkler, şekiller, ululyklar, materiallar, galyňlyk we ş.m.

Eltip beriş senesi 3-7 gün (adaty sargyt), 15-20 gün (sargyt)

Satyş hyzmatyndan soň, öndürýän her bir sargytymyz we önümimiz üçin jogapkärçilik çekýäris, müşderileriň önümlerimizden nägileligi bar bolsa, müşderiler kanagatlanýança çözüp bileris.

Müşderileriň synlary